حكومت نظامی

ماهرانه در جنگ است ناخدای استبداد با خدای آزادی

فهرست کتاب خاطرات آیت الله منتظری

leave a comment »

خاطرات (جلد اول)
40

. . . .شناسنامه كتاب
41

. . . .پيشگفتار
43

. . . .مقدمه فقيه عاليقدر
49

. . . .فصل اول » نجف آباد، اصفهان، اساتيد و تحصيلات «(1320 – 1301 ه. ش)
53

. . . . . . . .از خانه تا مدرسه
53

. . . . . . . .مهاجرت به قم و عنايت آيت الله العظمي حائري يزدي
54

. . . . . . . .حوزه علميه قم در زمان آيت الله العظمي حائري
55

. . . . . . . .بازگشت به اصفهان
56

. . . . . . . .شخصيت آيت الله حاج شيخ احمد حججي
60

. . . . . . . .استاد بزرگوار حاج شيخ غلامحسين منصور
64

. . . . . . . .شخصيت آيت الله حاج شيخ محمد حسن عالم نجف آبادي
65

. . . . . . . .عالم جليل القدر آيت الله حاج ميرزا علي آقا شيرازي
66

. . . . . . . .عالم بزرگوار آيت الله حاج آقا رحيم ارباب و حاج شيخ جواد فريدني
68

. . . . . . . .مرحوم آيت الله حاج سيد علي اصغر برزاني
69

. . . . . . . .شخصيت مرحوم آيت الله سيد محمد مدرس نجف آبادي
69

. . . . . . . .فقيه بزرگوار آيت الله سيد علي آيت نجف آبادي
69

. . . . . . . .آيت الله آقاي حاج شيخ محمد رضا مسجد شاهي
70

. . . . . . . .آيت الله حاج سيد مهدي درچه اي
71

. . . . . . . .وضعيت عمومي حوزه علميه اصفهان
72

. . . . . . . .مشكلات تحصيل طلبگي
73

. . . . . . . .مرحوم حاج سيد محمد هاشمي
75

. . . . . . . .مرحوم شيخ محمد علي حبيب آبادي
75

. . . . . . . .مرحوم آيت الله سيد مهدي حجازي
75

. . . . . . . .روش تدريس اساتيد
77

. . . . . . . .اوضاع سياسي حوزه اصفهان
77

. . . . . . . .مساله اتحاد شكل و كشف حجاب
78

. . . . . . . .يك خاطره از حاج آقا رضا رفيع راجع به تغيير لباس روحانيت
78

. . . . . . . .ايجاد ايستگاه نواقلي بر سر راههاي ورودي شهرها
79

. . . . . . . .دو داستان عبرت آموز
80

. . . . . . . . . . . .1 – حاجي نوري و كتاب فصل الخطاب في تحريف الكتاب :
80

. . . . . . . . . . . .2 – روضه خواني در كنار سفارت عثماني :
82

. . . .فصل دوم قم، حوزه علميه و آيات ثلاث » (1326 – 1320 ه. ش)
87

. . . . . . . .مهاجرت مجدد به حوزه علميه قم
87

. . . . . . . .شركت در درس آيت الله حاج شيخ عبدالرزاق عمامه گذاري قبل از فرار رضاخان
87

. . . . . . . .شركت در درس آيت الله داماد و آيت الله بهاءالديني و آشنايي با شهيد مطهري
88

. . . . . . . .ازدواج و تشكيل خانواده
89

. . . . . . . .شركت در درس اخلاق و منظومه آيت الله خميني
90

. . . . . . . .روش تدريس آيت الله خميني (ره)
91

. . . . . . . .شركت در درس اسفار آيت الله خميني
93

. . . . . . . .شركت در جلسات علامه طباطبايي و چگونگي تدوين اصول فلسفه و روش رئاليسم
94

. . . . . . . .تحصيل شوارق نزد آيت الله حاج سيد احمد خوانساري
95

. . . . . . . .تدريس شرح تجريد و باب حادي عشر در علم كلام
95

. . . . . . . .مساله حركت جوهري و تجرد روح
96

. . . . . . . .حوزه در زمان آيات ثلاث : آيت الله صدر، آيت الله حجت و آيت الله خوانساري
98

. . . . . . . .شركت در درس آيت الله حجت، آيت الله صدر و آيت الله شاهرودي
99

. . . . . . . .شركت در درس آيت الله يثربي كاشاني
102

. . . .فصل سوم » آيت الله العظمي بروجردي و مرجعيت عامه » (1340 – 1326 ه. ش)
107

. . . . . . . .آشنايي با آيت الله بروجردي
107

. . . . . . . .ويژگيهاي درسي و روش تربيتي آيت الله بروجردي
108

. . . . . . . .چگونگي ورود و اقامت آيت الله بروجردي در قم
110

. . . . . . . .حوزه درسي آيت الله بروجردي و تدريس فقه و اصول
112

. . . . . . . .مشكلات زندگي طلبه ها در آن زمان
113

. . . . . . . .مسافرتهاي تبليغي و مرارتهاي آن
114

. . . . . . . .رياست و مرجعيت عامه آيت الله بروجردي
116

. . . . . . . .درسها و تقريرات آيت الله بروجردي
117

. . . . . . . .تاكيد آيت الله بروجردي بر نوشتن و تقرير درسها توسط شاگردان
121

. . . . . . . .متورم شدن اصول و ضرورت تهذيب آن
122

. . . . . . . .عنايت آيت الله بروجردي به رجال احاديث و طبقات رجال
125

. . . . . . . .ابتكار آيت الله بروجردي در طبقات رجال احاديث
128

. . . . . . . .اصول و جوامع روايي
129

. . . . . . . .احياي كتب قدما توسط آيت الله بروجردي در حوزه
130

. . . . . . . .اهتمام به گردآوري منظم احاديث شيعه ( جامع احاديث الشيعه)
131

. . . . . . . .همكاري با آيت الله رباني شيرازي در نگاشتن پاورقي بر وسائل الشيعه
135

. . . . . . . .جايگاه فلسفه در حوزه علميه و نظريه آيت الله بروجردي
136

. . . . . . . .رابطه آيت الله بروجردي و فدائيان اسلام
139

. . . . . . . .تفتين عليه امام خميني و شهيد مطهري نزد آيت الله بروجردي
142

. . . . . . . .رفتن شهيد مطهري به تهران
143

. . . . . . . .اقدام آيت الله بروجردي براي جلوگيري از اعدام فدائيان اسلام
145

. . . . . . . .به رسميت شناختن اسرائيل توسط شاه و مخالفت طلاب با آن
146

. . . . . . . .تفاوت خط مشي سياسي آيت الله بروجردي و آيت الله كاشاني
149

. . . . . . . .يك نمونه از كمك آيت الله بروجردي به آيت الله كاشاني
149

. . . . . . . .روابط اينجانب با آيت الله كاشاني
150

. . . . . . . .منشا آشنايي و چگونگي ارتباط با آيت الله كاشاني
152

. . . . . . . .انتخابات مجلس و پيشنهاد كانديداتوري
153

. . . . . . . .عنايت آيت الله بروجردي به اتحاد جهان اسلام
154

. . . . . . . .حزب توده و موضع آيت الله بروجردي در برابر آنها
158

. . . . . . . .نقش توده اي هاي نفتي در سقوط دولت دكتر مصدق
159

. . . . . . . .نمونه اي ديگر از فعاليتهاي دربار به اسم حزب توده
160

. . . . . . . .موضع آيت الله بروجردي در برابر دولت آقاي مصدق و دربار
161

. . . . . . . .دو خاطره از مرحوم آيت الله العظمي بروجردي
162

. . . . . . . .نظريه آيت الله بروجردي درباره موضع آخوند خراساني در انقلاب مشروطه
162

. . . . . . . .اهتمام آيت الله بروجردي به اصلاحات حوزه
164

. . . . . . . .مراقبت از وضعيت اخلاقي طلبه ها و رسيدگي به مشكلات آنان
165

. . . . . . . .تشكيل هيات حاكمه براي رسيدگي به تخلفات روحانيون
166

. . . . . . . .علل به سردي گراييدن روابط آيت الله خميني و آيت الله بروجردي
168

. . . . . . . .تفتين عليه اينجانب نزد آيت الله بروجردي
169

. . . . . . . .نمايندگي آيت الله العظمي بروجردي در نجف آباد
171

. . . . . . . .ملاقات با دكتر اقبال (نخست وزير)
172

. . . . . . . .كمك به زلزله زدگان لار و بوئين زهرا
173

. . . . . . . .اعضاي بيت آيت الله بروجردي و نقش هر يك از آنان
174

. . . . . . . .توجه آيت الله بروجردي به فعاليتهاي تبليغي در خارج از كشور
176

. . . . . . . .تاسيس مسجد اعظم در قم
177

. . . . . . . .مبارزه جدي آيت الله بروجردي با مسلك ساختگي بهائيت
178

. . . . . . . .نخستين احضار اينجانب به خاطر مبارزه با بهائيت
180

. . . . . . . .همراهي ساير علما و مراجع با حكم آيت الله بروجردي
182

. . . . . . . .نقل سه خواب درباره آيت الله العظمي بروجردي
183

. . . .فصل چهارم » امام خميني و نهضت روحانيت » (1345 – 1340 ه. ش)
187

. . . . . . . .وفات آيت الله العظمي بروجردي و عزاداري چهل روزه مردم
187

. . . . . . . .تعدد مرجعيت پس از در گذشت آيت الله بروجردي
188

. . . . . . . .چاپ رساله و ترويج مرجعيت آيت الله خميني
191

. . . . . . . .توطئه شاه براي انتقال مرجعيت به خارج از كشور
191

. . . . . . . .سابقه آشنايي با آيت الله خميني و مقام علمي معظم له
192

. . . . . . . .آميختگي عرفان با فلسفه در درسهاي فلسفه آيت الله خميني
194

. . . . . . . .اهميت طرح مسائل كلام جديد در حوزه ها
196

. . . . . . . .جريان آب كشيدن ظرف حاج آقا مصطفي خميني
197

. . . . . . . .انس و الفت خصوصي اينجانب و شهيد مطهري با آيت الله خميني
198

. . . . . . . .دوستان و هم مباحثه هاي آيت الله خميني
200

. . . . . . . .تلاش براي تثبيت مرجعيت و پرداخت شهريه آيت الله خميني
200

. . . . . . . .سختگيري آيت الله خميني در مصرف وجوهات
202

. . . . . . . .لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي و قيام روحانيت در برابر آن
203

. . . . . . . .خودداري شاه و دولت از پاسخ به تلگراف آيت الله خميني
204

. . . . . . . .طرح لوايح شش گانه و رفراندوم از مردم
205

. . . . . . . .مخالفت آيت الله خميني با اصل رفراندوم نه با لوايح شش گانه
206

. . . . . . . .عقب نشيني آيت الله خوانساري
208

. . . . . . . .تشكيل جامعه مدرسين در حوزه علميه قم
209

. . . . . . . .يك نكته تاريخي
210

. . . . . . . .جلسه يازده نفره تحت عنوان اصلاح برنامه هاي حوزه
213

. . . . . . . .تاسيس » دارالترويج » از طرف حكومت براي مقابله با روحانيت
214

. . . . . . . .تاسيس » دارالتبليغ » توسط آيت الله شريعتمداري
215

. . . . . . . .مجله مكتب اسلام
216

. . . . . . . .ماجراي يورش كماندوهاي شاه به مدرسه فيضيه
218

. . . . . . . .شايعه فرار شاه
220

. . . . . . . .كمك دكتر واعظي رئيس بهداري قم به مجروحان مدرسه فيضيه
221

. . . . . . . .تبليغات عليه روحانيت و به سربازي بردن طلاب
222

. . . . . . . .ارعاب متولي مسجد اعظم براي تعطيلي درس مراجع در اين مسجد
224

. . . . . . . .جمع آوري كمكهاي مردمي براي بازسازي مدرسه فيضيه
225

. . . . . . . .تحصن در مسجد بازار نجف آباد در اعتراض به بازداشت امام
226

. . . . . . . .قيام مردم در پانزده خرداد
228

. . . . . . . .دستگيري علماي شهرستانها
229

. . . . . . . .مهاجرت علماي شهرستانها به تهران در اعتراض به بازداشت امام
231

. . . . . . . .تنظيم اعلاميه براي چهلم شهداي پانزده خرداد و بازداشت اينجانب
233

. . . . . . . .اعلاميه مراجع تقليد در تاييد مرجعيت آيت الله خميني
236

. . . . . . . .ملاقات برخي علما با دكتر بقايي و امتناع اينجانب
237

. . . . . . . .تلاش رئيس ساواك براي ترتيب ملاقات علما با شاه
238

. . . . . . . .ملاقات آيت الله خوانساري با آيت الله خميني در زندان
239

. . . . . . . .آزادي آيت الله خميني از زندان و محصور شدن در خانه آقاي نجاتي
240

. . . . . . . .انتقال آيت الله خميني به خانه آقاي روغني
242

. . . . . . . .ديدار با آيت الله ميلاني و نقشه كودتاي سرلشكر قرني
244

. . . . . . . .بازگشت آيت الله خميني به قم و بازديد اقشار مختلف از ايشان
245

. . . . . . . .تاثير واقعه پانزده خرداد بر روند جنبش
246

. . . . . . . .تدريس خارج كتاب صوم و كتاب خمس
247

. . . . . . . .ماجراي كاپيتولاسيون و قيام مجدد آيت الله خميني
247

. . . . . . . .سخنراني آيت الله شريعتمداري و آيت الله نجفي در ارتباط با كاپيتولاسيون
250

. . . . . . . .تبعيد امام خميني به تركيه و ادامه مبارزه در ايران
251

. . . . . . . .سخنراني اينجانب در مدرسه فيضيه
252

. . . . . . . .تلاش براي تعطيلي درسهاي حوزه
254

. . . . . . . .اعلاميه ها و نامه هاي سرگشاده اقشار مختلف
256

. . . . . . . .تماس با آيت الله حكيم براي رفع شبهات نسبت به آيت الله خميني
256

. . . . . . . .نامه هاي گسترده عليه آيت الله خميني به آيت الله حكيم
260

. . . . . . . .انتقال آيت الله خميني از تركيه به نجف اشرف
261

. . . . . . . .نامه امام به اينجانب و تفويض اختيارات تام
262

. . . . . . . .مسافرت مجدد به نجف اشرف
262

. . . . . . . .اعلاميه دوازده نفري در تاييد مرجعيت امام خميني
262

. . . . . . . .صدور اعلاميه به عنوان حوزه علميه قم
264

. . . . . . . .بازديد آيت الله حاج آقا حسن قمي از اينجانب در قم
266

. . . . . . . .يادي از شهيد محمد منتظري
266

. . . .فصل پنجم » خاطرات تبعيد » (1354 – 1346 ه. ش)
271

. . . . . . . .نخستين تبعيد در آستانه تاجگذاري شاه
271

. . . . . . . .حادثه اي عجيب در تبعيدگاه مسجد سليمان
273

. . . . . . . .در گذشت ميزبان و سكونت در مسجد شهر
274

. . . . . . . .يك حادثه ديگر
275

. . . . . . . .بازديد از آيت الله حاج شيخ محمدتقي شوشتري
275

. . . . . . . .اعلاميه از تبعيدگاه براي كمك به محرومان و بيچارگان
277

. . . . . . . .تبعيد به نجف آباد
280

. . . . . . . .وكالت تامه از طرف امام خميني
281

. . . . . . . .فوت مادر و تشرف به مكه مكرمه
281

. . . . . . . .اقامه نماز جمعه در نجف آباد
284

. . . . . . . .تشكيل نماز جمعه با تحريك ساواك براي مقابله با نماز جمعه
285

. . . . . . . .توطئه ساواك براي وابسته نشان دادن نيروهاي مبارز
286

. . . . . . . .تلاش ساواك براي اصلي جلوه دادن مسائل فرعي
290

. . . . . . . .تشكيل كلاس عربي براي بانوان
291

. . . . . . . .خواندن نماز استسقاء و بارش باران
291

. . . . . . . .كسالت شديد و مسافرت به شمال
293

. . . . . . . .طبس سومين تبعيدگاه
294

. . . . . . . .چگونگي و علت تبعيد بيست و پنج نفر از علما و مدرسين
295

. . . . . . . .ورود به طبس و سكونت در مدرسه علميه
296

. . . . . . . .شروع نماز جماعت و نماز جمعه در طبس
298

. . . . . . . .تعويض رئيس شهرباني و شدت گرفتن اوضاع
299

. . . . . . . .صدور اعلاميه از طبس درباره اختلافات داخلي
300

. . . . . . . .احضار به مشهد و بازداشت سه روزه
301

. . . . . . . .بازگشت به طبس و استقبال عظيم مردم
302

. . . . . . . .ماجراي كتاب شهيد جاويد و تحريكات پيرامون آن
302

. . . . . . . .جنگ شش روزه اعراب و اسرائيل و تلگراف به انور سادات
307

. . . . . . . .خلخال چهارمين تبعيدگاه
308

. . . . . . . .تلاش در جهت ايجاد ارتباط با علما و مردم
315

. . . . . . . .ملاقات آيت الله مطهري و آيت الله موسوي اردبيلي
316

. . . . . . . .ملاقات آقاي هاشمي و كسب اجازه براي مصرف بخشي از وجوهات در مصارف انقلاب
316

. . . . . . . .سقز آخرين تبعيدگاه
318

. . . . . . . .تماس با روحانيون اهل سنت
320

. . . . . . . .تلگراف اعتراض از سقز به وزير دادگستري
322

. . . . . . . .سرماي زمستان و يخبندان در سقز
324

. . . . . . . .بازداشت و ضبط كتاب و نوشته ها
325

. . . .فصل ششم » خاطرات زندان » (1357 – 1345 ه. ش)
331

. . . . . . . .احضار و بازداشت در فروردين ماه 1345
331

. . . . . . . .زندان قزل قلعه و شكنجه هاي وحشيانه
333

. . . . . . . .بازجويي مجدد و مواجهه با آيت الله آذري قمي
335

. . . . . . . .دادگاه فرمايشي و محكوميت
338

. . . . . . . .تلاش آيت الله حكيم و آيت الله خوانساري براي رهايي ما از زندان
338

. . . . . . . .شكنجه هاي طاقت فرساي ساواك به مرحوم محمد
340

. . . . . . . .صدور اعلاميه از زندان
340

. . . . . . . .ارتشبد نصيري : ما نمي گذاريم يك خميني ديگر پيدا بشود!
342

. . . . . . . .كمك به خانواده زندانيان
343

. . . . . . . .حساسيت ساواك نسبت به پرداخت شهريه امام
344

. . . . . . . .دوستان هم بند در زندان قزل قلعه
346

. . . . . . . .يك خاطره از شهيد آيت الله سعيدي
347

. . . . . . . .اقدام مجدد آيت الله خوانساري براي استخلاص ما از زندان
348

. . . . . . . .مروري بر مواضع آيت الله خوانساري در جريان انقلاب
350

. . . . . . . .آزادي از زندان
352

. . . . . . . .پيام تشكر براي آيت الله نجفي مرعشي و آيت الله سمناني
353

. . . . . . . .جريان حزب ملل اسلامي و جمعيت موتلفه اسلامي
354

. . . . . . . .تلاش براي جلوگيري از اعدام مرحوم بخارايي و دوستانش
356

. . . . . . . .تلاش در جهت ايجاد ارتباط بين آيت الله ميلاني و آيت الله قمي
358

. . . . . . . .نامه به حاج آقا مجتبي آيت و بازداشت دو روزه
359

. . . . . . . .مسافرت به كربلا و بازداشت مجدد در سال 1346
361

. . . . . . . .محاكمه فرمايشي و انتقال به زندان قصر
361

. . . . . . . .آشنايي با مرحوم توليت
362

. . . . . . . .همراه با سران نهضت آزادي در زندان قصر
363

. . . . . . . .آشنايي با رهبران حزب توده
364

. . . . . . . .اعتراض به تعويض كاشي كتابخانه مدرسه الحجه نجف آباد از زندان
365

. . . . . . . .بازداشت در ارتباط با سرمايه گذاري آمريكا در ايران
367

. . . . . . . .شهادت آيت الله سعيدي
369

. . . . . . . .آخرين بازداشت و محكوميت
370

. . . . . . . .آشنايي با مرحوم شهيد رجايي در سلول
371

. . . . . . . .شكنجه هاي روحي و جسمي
373

. . . . . . . .روزهاي سخت در سلول انفرادي
377

. . . . . . . .انتقال به زندان عمومي
377

. . . . . . . .تدريس فقه و فلسفه در زندان
380

. . . . . . . .خاطراتي راجع به زندگي آيت الله طالقاني
381

. . . . . . . .شبي به ياد ماندني
382

. . . . . . . .تلاش ساواك براي تفرقه انگيزي بين نيروهاي مبارز
383

. . . . . . . .اقامه نماز جمعه در زندان
384

. . . . . . . .زندگي مشترك با كمونيستها و مشكل نجس و پاكي
385

. . . . . . . .موضع مرحوم محمد منتظري درباره مجاهدين
385

. . . . . . . .صدور فتوا در ارتباط با نجاست و پاكي
386

. . . . . . . .بازتاب تغيير ايدئولوژي سازمان مجاهدين خلق در زندان
390

. . . . . . . .تاييد مشي مبارزه مسلحانه
392

. . . . . . . .اصلي شدن مبارزه با ماركسيسم براي بعضي افراد
392

. . . . . . . .بازديد نمايندگان صليب سرخ از زندانهاي ايران
394

. . . . . . . .فاجعه هفده شهريور و اعلام روزه سياسي
396

. . . . . . . .ملاقات سران مجاهدين در آخرين روزهاي زندان
397

. . . . . . . .آزادي از زندان اوين
398

. . . . . . . .دادگاه و دفاعيات
399

. . . . . . . .اثر مثبت زندان در سازندگي انسان
402

. . . .فصل هفتم » انفجار نور » (1363 – 1357 ه. ش)
407

. . . . . . . .آزادي از زندان و استقبال مردم قم
407

. . . . . . . .نامه امام خميني به آيت الله طالقاني و اينجانب پس از آزادي از زندان
408

. . . . . . . .پيام به ملت ايران
415

. . . . . . . .مسافرت به پاريس براي ملاقات با امام
415

. . . . . . . .پيام تيمسار مقدم به امام
416

. . . . . . . .استقبال كم نظير دانشجو يان و ايرانيان در فرودگاه پاريس
418

. . . . . . . .نزديكان امام در پاريس
420

. . . . . . . .ملاقات و گفتگو با آقاي حسنين هيكل
421

. . . . . . . .بازگشت به ايران براي انجام يك ماموريت
421

. . . . . . . .سفر به سوريه و عراق در مسير بازگشت
422

. . . . . . . .استقبال عظيم مردم هنگام بازگشت
423

. . . . . . . .گفتگو با دكتر سنجابي براي تصدي وزارت خارجه
424

. . . . . . . .مسافرت به اصفهان و نجف آباد و استقبال بي نظير مردم
425

. . . . . . . .تركيب شوراي انقلاب و چگونگي كار
426

. . . . . . . .اصرار امام نسبت به عضويت اينجانب در شوراي انقلاب
427

. . . . . . . .تحصن در دانشگاه تهران
430

. . . . . . . .استعفاي رئيس شوراي سلطنت و گفتگو درباره استعفاي بختيار
432

. . . . . . . .ورود امام خميني (ره) به ايران
434

. . . . . . . .كميته هاي خودجوش براي حفاظت از انقلاب
435

. . . . . . . .ملاقات با شخصيتهاي خارجي علاقه مند به انقلاب اسلامي
437

. . . . . . . .پيگيري قضيه امام موسي صدر و مخالفت با دشمن تراشي براي انقلاب
440

. . . . . . . .تاكيد بر اقامه نماز جمعه در سراسر كشور
441

. . . . . . . .تصدي امامت جمعه تهران
443

. . . . . . . .پيشنهاد انتصاب آقاي خامنه اي براي امامت جمعه تهران
444

. . . . . . . .اقدام به سوء قصد توسط گروه فرقان
445

. . . . . . . .بازديد امام خميني از اينجانب در اوايل انقلاب
446

. . . . . . . .برخوردهاي شهيد محمد منتظري در اوايل انقلاب
447

. . . . . . . .حزب جمهوري اسلامي و اختلافات در برخي از شهرستانها
449

. . . . . . . .مجلس خبرگان قانون اساسي
451

. . . . . . . .معرفي مذهب تشيع به عنوان مذهب رسمي كشور
452

. . . . . . . .گنجاندن اصل ولايت فقيه در قانون اساسي
455

. . . . . . . .چگونگي كار و اداره مجلس خبرگان
459

. . . . . . . .ملاقات با دانشجو يان و مذاكره با امام در مورد آزادي گروگانها
461

. . . . . . . .برگزاري اولين انتخابات رياست جمهوري
462

. . . . . . . .انتخاب اعضاي شوراي عالي قضايي و نصب قضات
463

. . . .فصل هشتم » دوران قائم مقامي » (1368 – 1364 ه. ش)
471

. . . . . . . .موضوع قائم مقامي رهبري
471

. . . . . . . .نامه به آيت الله مشكيني رئيس مجلس خبرگان
472

. . . . . . . .اعتراض به برخورد با آيت الله سيد صادق روحاني
481

. . . . . . . .مخالفت با حصر آيت الله قمي
481

. . . . . . . .اعتراض به برخورد با آيت الله شريعتمداري
482

. . . . . . . .صحبت با حضرت امام راجع به خلافكاريهاي اطلاعات
483

. . . . . . . .ماجراي كودتا و انتساب آن به آيت الله شريعتمداري
484

. . . . . . . .گسترش توقعات و انتظارات مردم
485

. . . . . . . .ارجاع مسائل فقهي و سياسي از سوي امام خميني (ره)
488

. . . . . . . .تاسيس دانشگاه امام صادق (ع)
502

. . . . . . . .پيشنهاد تاسيس دانشكده قدس
504

. . . . . . . .دانشكده پزشكي قم
505

. . . . . . . .تاسيس مدارس تحت برنامه در حوزه علميه قم
506

. . . . . . . .تاسيس مركز جهاني علوم اسلامي در مدرسه حجتيه
507

. . . . . . . .تاسيس مركز بزرگ اسلامي در كردستان
507

. . . . . . . .تاسيس مركز فرهنگي در لندن
509

. . . . . . . .تاسيس مركز تربيت مدرس براي دانشگاهها
509

. . . . . . . .بازسازي مدرسه دارالشفاء
509

. . . . . . . .سرنوشت مدرسه دارالشفاء
512

. . . . . . . .توليت شرعي و قانوني دانشگاه امام صادق (ع)، دارالشفاء و…
515

. . . . . . . .تاسيس دادگاه عالي
518

. . . . . . . .هيات عفو و تعيين نماينده براي رسيدگي به امور زندانيان
522

. . . . . . . .طرح برخي از مسائل انتقادي و نصيحت آميز در سخنرانيها
530

. . . . . . . .طرح اشكالات و تذكرات به امام و مسئولين يا مردم ؟
532

. . . . . . . .كودتاي خزنده يا خطر انزواي نيروهاي انقلاب
535

. . . . . . . .نظام عرضه و تقاضا با نظارت حكومت
536

. . . . . . . .كشاورزي ريشه استقلال و رشد اقتصادي
538

. . . . . . . .هياتهاي واگذاري زمين و مساله بند «ج «
539

. . . . . . . .تعيين نماينده در دانشگاهها
543

. . . . . . . .تعيين نماينده در انجمن هاي اسلامي معلمان و دانش آموزان
544

. . . . . . . .اعلام راهپيمايي ميليوني براي آزادسازي قدس
544

. . . . . . . .مساله افغانستان
545

. . . . . . . .آزادي مطبوعات و رسانه ها
546

. . . . . . . .آزادي احزاب سياسي
548

. . . . . . . .انتخابات آزاد
550

. . . . . . . .شورا و مشورت
553

. . . . . . . .ضرورت برخورد صحيح با جريان روشنفكري
554

. . . . . . . .اعلام هفته وحدت و هفته ولايت و روز جهاني مستضعفين و…
556

. . . . . . . .جذب مغزها و سرمايه هاي معنوي كشور
558

. . . . . . . .جريان كتاب «الخميني في ميزان الشرعيه «
560

. . . . . . . .جريان كتاب » وارث ملك كيان «
562

. . . .فصل نهم » دفاع مقدس » (1367 – 1359 ه. ش)
565

. . . . . . . .تجاوز نظامي عراق به ايران
565

. . . . . . . .عزيمت به جبهه ها ي جنگ
567

. . . . . . . .انعكاس مسائل جنگ و پيگيري مشكلات جبهه ها
569

. . . . . . . .اعتراض به تفويض فرماندهي كل قوا به آقاي بني صدر
570

. . . . . . . .تعيين نماينده براي هدايت كمكهاي مردمي
572

. . . . . . . .حضور پدر و فرزندان و نوه ها در جبهه ها ي جنگ
573

. . . . . . . .پيشنهاد تشكيل هسته هاي كوچك براي عمليات چريكي در خاك عراق
574

. . . . . . . .جنگ ملت عراق عليه حكومت بعث
575

. . . . . . . .يك پرسش فقهي در ارتباط با عمليات چريكي
576

. . . . . . . .طرح ادغام نيروهاي مسلح به دو نيروي نظامي و انتظامي
576

. . . . . . . .گزارش مشكلات جنگ به حضرت امام
581

. . . . . . . .ماجراي مك فارلين
586

. . . . . . . .پيشنهاد خاتمه جنگ و وارد نشدن در خاك عراق
589

. . . . . . . .پيشنهاد خاتمه جنگ با وساطت كشورهاي اسلامي نه توسط سازمان ملل
591

. . . . . . . .جنگ هشت ساله و خسارتهاي فراوان
592

. . . . . . . .يادي از حجه الاسلام حاج سيد عباس قوچاني
593

. . . .فصل دهم » غوغاي بركناري » (1368 ه. ش)
597

. . . . . . . .تبليغات يكسويه در دو كتاب رنجنامه و خاطرات سياسي
597

. . . . . . . .بهره برداري از قضيه سيد مهدي هاشمي
600

. . . . . . . .نامه مرحوم امام و بازداشت سيد مهدي هاشمي
608

. . . . . . . .مصاحبه سيد مهدي و چگونگي اقارير و اعترافات
610

. . . . . . . .تبعيد آقاي سيد هادي هاشمي
613

. . . . . . . .جريان اعدام آقاي اميد نجف آبادي
616

. . . . . . . .ولايت بر فقيه هدف جوسازي ها
617

. . . . . . . .ملاقات آقاي سيد هادي هاشمي با مرحوم امام
618

. . . . . . . .اتهام حمايت از منافقين و ليبرالها
620

. . . . . . . .تاكيد بر پرهيز از اعدام زنان و دختران محارب
622

. . . . . . . .اعتراض به اعدامهاي بي رويه
623

. . . . . . . .اجبار به گزارش غلط به امام
646

. . . . . . . .امام خميني : شما برج بلند اسلام هستيد
647

. . . . . . . .آخرين ديدار با حضرت امام (ره)
648

. . . . . . . .خط تعادل
653

. . . . . . . .سخنراني بهمن 1367 و مصاحبه با ستاد دهه فجر
654

. . . . . . . .بركناري از قائم مقامي رهبري
655

. . . . . . . .نامه هاي مورخه ‏1/3 و ‏68/1/4
656

. . . . . . . .نامه مورخه ‏68/1/6 منسوب به امام
663

. . . . . . . .نويسنده نامه ‏68/1/6
663

. . . . . . . .زمينه هاي صدور نامه ‏68/1/6
666

. . . . . . . .اصرار براي گرفتن توبه نامه
677

. . . . . . . .نامه ‏68/1/7 در پاسخ به نامه 1/6
679

. . . . . . . .نامه ‏68/1/8 منسوب به امام
684

. . . . . . . .بقاي بر وكالت
688

. . . . . . . .انتشار گسترده رنجنامه حاج احمد آقا خميني
689

. . . . . . . .آخرين نامه به امام
690

. . . . . . . .سياست يك بام و دو هوا
690

. . . . . . . .اعتراضات پنهان و آشكار مردمي
693

. . . . . . . .موضعگيري نمايندگان مجلس
695

. . . . . . . .بطلان نظريه ولايتعهدي
696

. . . . . . . .وصيتنامه حضرت امام (ره)
698

. . . . . . . .رحلت حضرت امام خميني (ره)
700

. . . . . . . .ارسال پيام تبريك براي آقاي خامنه اي
704

. . . . . . . .بازنگري قانون اساسي
709

. . . . . . . .نامه به اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي
712

. . . . . . . .اتهام جدايي از امام و نظام
718

. . . .فصل يازدهم » در راه انجام وظيفه » (1378 – 1368 ه. ش)
723

. . . . . . . .اشتغالات فعلي در حوزه
723

. . . . . . . .مسائل مختلف جهان اسلام
724

. . . . . . . .دخالت در امور سياسي
726

. . . . . . . .موضعگيري درباره استقراض خارجي
727

. . . . . . . .اعتراض به برگزاري كنفرانس مادريد
730

. . . . . . . .ملاقات نمايندگان مجلس در ارتباط با حمايت از مردم مظلوم فلسطين
731

. . . . . . . .رد تقاضاي ملاقات گاليندوپل ( نماينده سازمان ملل)
732

. . . . . . . .سخنراني سال 71 و حمله نظاميان به بيت
733

. . . . . . . .تاكيد بر ضرورت عمل به قانون اساسي
736

. . . . . . . .اعتراض به تشكيل دادگاه ويژه روحانيت
738

. . . . . . . .نامه به آيت الله گلپايگاني در ارتباط با استقلال حوزه ها
742

. . . . . . . .ديدار با آيات عظام گلپايگاني و اراكي
742

. . . . . . . .انتقام از نيروهاي انقلاب به اتهام دفاع از اينجانب
743

. . . . . . . .چگونگي مواضع مرحوم حاج احمد آقا خميني در اواخر عمر
746

. . . . . . . .نقل چند خواب در رابطه با مرحوم امام (ره)
747

. . . . . . . .ماجراي بيمارستان لقمان حكيم و دخالت نيروهاي اطلاعات
749

. . . . . . . .در گذشت آيت الله اراكي، سخنراني آقاي خامنه اي و حمله به بيت
750

. . . . . . . .وحدت يكسويه !
752

. . . . . . . .نامه به آقاي هاشمي رفسنجاني در مورد ذبح در مني
754

. . . . . . . .پيام تبريك به مناسبت انتخاب آقاي خاتمي به رياست جمهوري
755

. . . . . . . .پيام به آقاي خامنه اي درباره استقلال حوزه و حفظ حريم مرجعيت
756

. . . . . . . .مرجعيت شورايي يا شوراي افتاء
762

. . . . . . . .آزادي اجتهاد و استقلال مرجعيت شيعه
764

. . . . . . . .تعيين مرجع توسط حكومت يا مردم ؟
768

. . . . . . . .سخنراني 13 رجب در رابطه با مرجعيت شيعه
773

. . . . . . . .حمله گسترده به حسينيه، دفتر و داخل بيت
774

. . . . . . . .تلاش براي خارج كردن اينجانب از منزل
775

. . . . . . . .حمايت برخي از مسئولان از مهاجمان
776

. . . . . . . .پيام اهانت آميز آقاي خامنه اي به مردم اصفهان
780

. . . . . . . .مشاركت واقعي مردم در حكومت، رمز تداوم انقلاب
782

. . . . . . . .پخش قدرت و نظارت مردم
784

پيوست ها (جلد دوم)
789

. . . .پيوست شماره 1:
791

. . . .پيوست شماره 2:
794

. . . .پيوست شماره 3:
797

. . . .پيوست شماره 4:
799

. . . .پيوست شماره 5 :
801

. . . .پيوست شماره 6:
802

. . . .پيوست شماره 7:
803

. . . .پيوست شماره 8:
804

. . . .پيوست شماره 9:
805

. . . .پيوست شماره 10:
806

. . . .پيوست شماره 11:
811

. . . .پيوست شماره 13:
813

. . . .پيوست شماره 14:
815

. . . .پيوست شماره 15:
817

. . . .پيوست شماره 16:
819

. . . .پيوست شماره 18:
820

. . . .پيوست شماره 19:
822

. . . .پيوست شماره 20:
824

. . . .پيوست شماره 21:
826

. . . .پيوست شماره 23:
828

. . . .پيوست شماره 24:
834

. . . .پيوست شماره 28:
838

. . . .پيوست شماره 29:
840

. . . .پيوست شماره 30:
845

. . . .پيوست شماره 34:
847

. . . .پيوست شماره 35:
849

. . . .پيوست شماره 36:
850

. . . .پيوست شماره 37:
852

. . . .پيوست شماره 38:
854

. . . .پيوست شماره 39:
857

. . . .پيوست شماره 40:
858

. . . .پيوست شماره 41:
859

. . . .پيوست شماره 42:
861

. . . .پيوست شماره 43:
863

. . . .پيوست شماره 44:
865

. . . .پيوست شماره 45:
866

. . . .پيوست شماره 46:
868

. . . .پيوست شماره 47:
870

. . . .پيوست شماره 48:
873

. . . .پيوست شماره 49:
875

. . . .پيوست شماره 51:
876

. . . .پيوست شماره 53:
879

. . . .پيوست شماره 54:
880

. . . .پيوست شماره 55:
881

. . . .پيوست شماره 56:
883

. . . .پيوست شماره 57:
885

. . . .پيوست شماره 58:
887

. . . .پيوست شماره 59:
889

. . . .پيوست شماره 60:
904

. . . .پيوست شماره 61:
907

. . . .پيوست شماره 62:
910

. . . .پيوست شماره 63:
912

. . . .پيوست شماره 66:
918

. . . .پيوست شماره 69:
921

. . . .پيوست شماره 72:
928

. . . .پيوست شماره 73:
930

. . . .پيوست شماره 74:
936

. . . .پيوست شماره 80:
939

. . . .پيوست شماره 81:
941

. . . .پيوست شماره 82:
944

. . . .پيوست شماره 83:
947

. . . .پيوست شماره 84:
949

. . . .پيوست شماره 85:
951

. . . .پيوست شماره 86:
953

. . . .پيوست شماره 87:
955

. . . .پيوست شماره 88:
957

. . . .پيوست شماره 89:
959

. . . .پيوست شماره 90:
962

. . . .پيوست شماره 91:
964

. . . .پيوست شماره 92:
966

. . . .پيوست شماره 93:
968

. . . .پيوست شماره 94:
970

. . . .پيوست شماره 95:
973

. . . .پيوست شماره 99:
975

. . . .پيوست شماره 100:
981

. . . .پيوست شماره 101:
983

. . . .پيوست شماره 102:
986

. . . .پيوست شماره 103:
991

. . . .پيوست شماره 104:
994

. . . .پيوست شماره 105:
997

. . . .پيوست شماره 106:
999

. . . .پيوست شماره 107:
1004

. . . .پيوست شماره 108:
1006

. . . .پيوست شماره 109:
1009

. . . .پيوست شماره 110:
1015

. . . .پيوست شماره 112:
1018

. . . .پيوست شماره 113:
1020

. . . .پيوست شماره 114:
1022

. . . .پيوست شماره 115:
1024

. . . .پيوست شماره 116:
1028

. . . .پيوست شماره 117:
1031

. . . .پيوست شماره 119:
1035

. . . .پيوست شماره 120:
1036

. . . .پيوست شماره 121:
1037

. . . .پيوست شماره 122:
1038

. . . .پيوست شماره 123:
1039

. . . .پيوست شماره 124:
1041

. . . .پيوست شماره 125:
1045

. . . .پيوست شماره 127:
1056

. . . .پيوست شماره 128:
1065

. . . .پيوست شماره 129:
1068

. . . .پيوست شماره 130:
1077

. . . .پيوست شماره 131:
1093

. . . .پيوست شماره 132:
1123

. . . .پيوست شماره 133:
1124

. . . .پيوست شماره 134:
1126

. . . .پيوست شماره 135:
1128

. . . .پيوست شماره 136:
1131

. . . .پيوست شماره 137:
1132

. . . .پيوست شماره 138:
1137

. . . .پيوست شماره 139:
1143

. . . .پيوست شماره 140:
1145

. . . .پيوست شماره 141:
1147

. . . .پيوست شماره 142:
1152

. . . .پيوست شماره 143:
1155

. . . .پيوست شماره 144:
1194

. . . .پيوست شماره 145:
1197

. . . .پيوست شماره 146:
1203

. . . .پيوست شماره 147:
1206

. . . .پيوست شماره 148:
1208

. . . .پيوست شماره 149:
1210

. . . .پيوست شماره 150:
1212

. . . .پيوست شماره 151:
1215

. . . .پيوست شماره 157:
1217

. . . .پيوست شماره 158:
1219

. . . .پيوست شماره 159:
1221

. . . .پيوست شماره 161:
1225

. . . .پيوست شماره 162:
1227

. . . .پيوست شماره 165:
1235

. . . .پيوست شماره 166:
1247

. . . .پيوست شماره 167:
1252

. . . .پيوست شماره 168:
1261

. . . .پيوست شماره 169:
1263

. . . .پيوست شماره 170:
1265

. . . .پيوست شماره 171:
1267

. . . .پيوست شماره 175:
1276

. . . .پيوست شماره 176:
1277

. . . .پيوست شماره 177:
1279

. . . .پيوست شماره 179:
1285

. . . .پيوست شماره 180:
1294

. . . .پيوست شماره 181:
1296

. . . .پيوست شماره 182:
1299

. . . .پيوست شماره 184:
1301

. . . .پيوست شماره 185:
1303

. . . .پيوست شماره 188:
1326

. . . .پيوست شماره 189:
1328

. . . .پيوست شماره 190:
1330

. . . .پيوست شماره 192:
1335

. . . .پيوست شماره 193:
1340

. . . .پيوست شماره 194:
1342

. . . .پيوست شماره 195:
1345

. . . .پيوست شماره 196:
1349

. . . .پيوست شماره 197:
1354

. . . .پيوست شماره 198:
1372

. . . .پيوست شماره 199:
1374

. . . .پيوست شماره 200:
1376

. . . .پيوست شماره 201:
1380

. . . .پيوست شماره 202:
1383

. . . .پيوست شماره 203:
1389

. . . .پيوست شماره 204:
1392

. . . .پيوست شماره 205:
1395

. . . .پيوست شماره 206:
1398

. . . .پيوست شماره 207:
1401

. . . .پيوست شماره 208:
1405

. . . .پيوست شماره 209:
1407

. . . .پيوست شماره 210:
1411

. . . .پيوست شماره 211:
1413

. . . .پيوست شماره 212:
1415

. . . .پيوست شماره 213:
1416

. . . .پيوست شماره 214:
1420

. . . .پيوست شماره 215:
1424

. . . .پيوست شماره 216:
1426

. . . .پيوست شماره 217 :
1428

. . . .پيوست شماره 218:
1432

. . . .پيوست شماره 219:
1442

. . . .پيوست شماره 220:
1449

. . . .پيوست شماره 221:
1457

. . . .پيوست شماره 222:
1461

. . . .پيوست شماره 223:
1477

. . . .پيوست شماره 224:
1481

. . . .پيوست شماره 225:
1492

. . . .پيوست شماره 226:
1496

. . . .پيوست شماره 227:
1501

. . . .پيوست شماره 228:
1502

. . . .پيوست شماره 229:
1504

. . . .پيوست شماره 230:
1507

. . . .پيوست شماره 231:
1511

. . . .پيوست شماره 232:
1514

. . . .پيوست شماره 233:
1521

. . . .پيوست شماره 234:
1522

. . . .پيوست شماره 235:
1524

. . . .پيوست شماره 236:
1529

. . . .پيوست شماره 237:
1532

. . . .پيوست شماره 238:
1534

. . . .پيوست شماره 239:
1535

. . . .پيوست شماره 240:
1538

. . . .پيوست شماره 241:
1540

. . . .پيوست شماره 242:
1542

. . . .پيوست شماره 243:
1544

. . . .پيوست شماره 244:
1546

. . . .پيوست شماره 245:
1548

. . . .پيوست شماره 246:
1559

. . . .پيوست شماره 247:
1561

. . . .پيوست شماره 248:
1563

. . . .پيوست شماره 249:
1565

. . . .پيوست شماره 250:
1567

. . . .پيوست شماره 251:
1569

. . . .پيوست شماره 252:
1572

. . . .پيوست شماره 254:
1581

. . . .پيوست شماره 255:
1596

Advertisements

Written by State-of-Siege

مه 13, 2008 در 8:19 ق.ظ.

نوشته شده در گزارش گفتگو جُستار

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: