حكومت نظامی

ماهرانه در جنگ است ناخدای استبداد با خدای آزادی

خروج پرونده جنجالی از بايگانی: بازگشايی پرونده قتل فاطمه قائم مقامی پس از ۹ سال

leave a comment »

مطلعان قتل های زنجيره ای علت به قتل رساندن فاطمه قائم مقامی را ناشی از اطلاعاتی دانستند که اين مهماندار هواپيما از برخی اعمال غيرقانونی مقامات اطلاعاتی داشت. دايره اين اعمال بر اساس برخی از خبرها به روابط غير اخلاقی و استفاده های غيرقانونی از کشفيات موادمخدر تا طعمه شدن برای پيش برد برنامه های مورد نظر فلاحيان و سعيد امامی ذکر کردند

با گذشت نه سال از قتل فاطمه قائم مقامی مهماندار شرکت هواپيمايی آسمان،برخی از روزنامه های کشور از بازگشايی پرونده قتل او،خبر دادند.قاضی جديد شعبه ۱۱۵۷ دادگاه جنايی تهران پس از مطالعه پرونده راکد اين مهماندار که در زمان مرگ چهل و سه سال داشت،با صدور دستورات تازه به ماموران شعبه قتل اداره آگاهی تهران دستور داده که تحقيقات تازه ای درباره شناسايی عامل يا عاملان اين قتل را آغاز کنند.قاضی زمانی علويجه علاوه بر اين، برای نخستين بار از پنج مرگ مشابه قتل فاطمه قائم مقامی در فاصله سال ۷۵ تا ۷۶ سخن گفته است.بازگشايی پرونده قتل فاطمه قائم مقامی اما اهميت بيشتری به نسبت قتل های معمولی دارد.اين اهميت از آن جا ناشی می شود که اسم اين مهماندار هواپيما در جريان افشای قتل های زنجيره ای به عنوان يکی از قربانيان ذکر بارها تکرار شد.اکبر گنجی،روزنامه نگاری که نقش بزرگی در افشای قتل های زنجيره ای داشت،به صراحت علی فلاحيان دومين وزير اطلاعات جمهوری اسلامی را در چندين مقاله بب دست داشتن در قتل اين مهماندار هواپيما متهم کرد.حالا در آستانه انتخابات مجلس خبرگان،و همزمان با خروج اکبر گنجی از ايران برای دريافت چند جايزه بين المللی پرونده فاطمه قائم مقامی بازگشايی شده است.کارشناسان معتقدند که دليل بازگشايی اين پرونده هرچه باشد،حقيقت جويی نيست چرا که اين قتل از ابتدا سياسی بود،و بازگشايی آن پس از ۹ سال نيز رنگ و بويی سياسی خواهد داشت.
ده دی‌ماه‌ سال‌ ۱۳۷۶ مغازه داران بازارچه گلستان منطقه پاسداران متوجه توقف طولانی مدت يک خودروی پرايد اطلسی رنگ در نزديک بازارچه شدند. يکی از مغازه داران پس از آن که برای بررسی موضوع به کنار خودروی پرايد رفت متوجه جسد زنی شد که بر روی صندلی خودرو جان باخته بود. موضوع اين جنايت به اطلاع قاضی کشيک ويژه قتل رسيد. کارآگاهان اداره آگاهی به همراه قاضی جواد اسماعيلی به محل واقعه اعزام شدند. در بازرسی بدنی از زن مقتول هويت وی که فاطمه قائم مقامی ۴۳ ساله و سرمهماندار هواپيما بود،مشخص شد.

بر اساس گزارش ماموران جنازه اين مهماندار هواپيما که در خيابان‌ پاسداران‌،و داخل‌ يک‌ اتومبيل‌ پرايد اطلسی‌ رنگ‌ بود از دور گونه ای به نظر می رسيد که زن‌ ميانسالی‌ پشت‌ فرمان‌ بی‌حرکت‌ نشسته‌ بود.تنها پس از جلو رفتن ماموران متوجه‌ شدند که‌ از کنار پيشانی‌ و صورت‌ اين‌ زن‌، جوی‌ باريکی‌ از خون‌ روان‌ است‌.بلافاصله‌ زن‌ ميانسال‌ به‌ بيمارستان‌ رسالت‌ منتقل‌ شد،اما پزشک‌ بيمارستان‌ بعد از معاينه‌ زن‌ گفت‌ که او حدود نيم‌ ساعت‌ قبل‌ مرده‌ است‌.به دستور،قاضی‌ کشيک‌ قتل‌ تحقيقات‌ وسيعی‌ در اين‌ رابطه‌ و برای‌ شناسايی‌ قاتل‌ آغاز شد.

بررسی های پزشکی قانونی نان داد که فاطمه با شليک گلوله به شقيقه اش جان سپرده است. پليس جنايی در بررسی از خودروی مقتوله يک پوکه اسلحه ماکاروف کشف کرد که فاطمه با آن به قتل رسيده بود.با توجه به صحنه جنايت و اظهارات شاهدان اين فرضيه که عامل شليک مرگبار با سرمهماندار آشنايی داشته و در زمان قتل در صندلی کناری وی و در فاصله اندکی از او نشسته قوت گرفت.

دربازجويی های صورت گرفته، اهالی محل به پليس جنايی تهران گفتند:قبل از توقف خودرو در محل حادثه متوجه شديم راننده خودرو که همان قربانی بود چند بار طول خيابان را در جست وجوی فردی طی کرد ولی به جز راننده، فرد ديگری را داخل خودرو مشاهده نکرده اند.

در بررسی‌ از خانواده‌ فاطمه‌ قائم‌ مقامی‌ معلوم‌ شد وی‌ سرميهماندار هواپيما بوده‌ و دارای‌ همسر و فرزند است‌.اما همسرش‌ که‌ پزشک‌ بوده‌ در آن‌ زمان‌ در شهر مسجد سليمان‌ ساکن بوده است.خواهر فاطمه در جريان‌ تحقيقات‌ به‌ پليس‌ گفت‌ فاطمه‌ شب‌ حادثه‌ از او خواسته‌ تا به‌ خانه‌ اش برود،‌و از بچه‌هايش‌ نگهداری‌ کند.به گفته خواهر فاطمه،او خودش‌ قرار بود ابتدا به‌ آرايشگاه‌ و بعد از آن‌ به‌ محل‌ قرار با شخصی‌ ناشناس‌ که‌ می‌گفت‌ تلفنی‌ با او صحبت‌ کرده‌ است‌،برود.خواهر فاطمه‌ در ادامه‌ تحقيقات گفت که نمی‌دانمد آن‌ شخص چه کسی‌ بود، و حتی‌ خواهرش هم‌ به ظاهر گفته که‌ او را نمی‌شناسد.فاطمه به خواهرش‌ ‌گفته بود که اين شخص‌ فقط‌ چند بار به‌ او تلفن‌ کرده‌ است‌ و با اصرار از وی‌ خواسته‌ تا ملاقاتی‌ با يکديگر داشته‌ باشند.خواهر فاطمه قائم مقامی به پليس گفت که آن‌ مرد به‌ خواهرم‌ گفته‌ بود موضوع‌ در مورد زندگی‌ و مسائل‌ خصوصی‌ اوست‌ به‌ همين‌ خاطر خواهرم‌ ساعت‌ ۸.۳۰ شب‌ با آن‌ مرد قرار ملاقات‌ گذاشت‌. حدود ساعت‌ ۱۱ شب‌ بود که‌ از کلانتری‌ به‌ خانه‌مان‌ زنگ‌ زدند و خبر قتل‌ خواهرم‌ را به‌ ما اطلاع‌ دادند.

برخی از روزنامه نگاران،واز جمله اکبر گنجی در جريان افشاگری قتل های زنجيره ای، قتل فاطمه قئم مقامی را در رديف اين قتل ها به حساب آوردند و از ارتباط اين مهماندار هواپيما با محفل اطلاعاتی وزير اسبق اطلاعات، علی فلاحيان و سعيد امامی همه کاره او سخن گفتند.برخی از مطلعان در سالهای بعد از آشنايی فلاحيان با فاطمه قائم مقامی در هواپيما و در جريان سفری به آلمان سخن گفتند.براساس اين گفته ها، فاطمه قائم مقامی، به دليل مشکلات خانوادگی پس از آشنايی با فلاحيان با او ارتباطات خصوصی برقرار کرده بود.

فاطمه قائم مقامی که ابتدا مهماندار هواپيمايی هما بود،در سال ۷۱ با پرونده اخلاقی که برايش ساختند،از شغل خود اخراج شد.او پس از چندی فعاليتش را در شرکت هواپيمايی آسمان آغاز کرد. همسر او پزشک بود،و فاطمه سه فرزند داشت. شوهر فاطمه در زمان قتلش در مسجد سليمان به کار طبابت مشغول بود. بر اساس گزارش های منتشر شده مطبوعات در روزهای پس از قتل او، فاطمه در ماه های پايانی زندگيش نگران و مضطرب بوده است.

مطلعان قتل های زنجيره ای علت به قتل رساندن فاطمه قائم مقامی را ناشی از اطلاعاتی دانستند که اين مهماندار هواپيما از برخی اعمال غيرقانونی مقامات اطلاعاتی داشت.دايره اين اعمال بر اساس برخی از خبرها به روابط غير اخلاقی و استفاده های غيرقانونی از کشفيات موادمخدر تا طعمه شدن برای پيش برد برنامه های مورد نظر فلاحيان و سعيد امامی ذکر کردند.چندی بعد و به هنگام بازداشت سعيد امامی اخباری مبنی بر اين که بازداشت شدگان جزييات قتل فاطمه قائم مقامی را دربازجوييها تشريح کرده اند،منتشر شد.پرونده فاطمه قائم مقامی با اين حال به بايگانی راکد دادگاه سپرده شد.اکبر گنجی در مقالاتش نوشته «پرونده قتل سيامک سنجری و فاطمه قائم مقامی را دنبال کنيد تا به شاه کليد برسيد. قتل آنان مشکل شخصی شاه کليد بودند و شاه کليد مجبور شد آن ها را از ميان بردارد».

گنجی علاوه بر اين در نامه دوم به آزادگان جهان که يک سال پيش از داخل زندان اوين منتشر کرد بار ديگر نوشت» تجربه بشری نشان داده است که احتمال بروز فساد سياسی در نظام‌های استبدادی مطلقه، که افکار عمومی و مطبوعات در آنها مجاز به برملا کردن موارد فساد نيستند به مراتب بيشتر از ديگر نظام‌هاست.در دولت حداکثری سلطه گر، چه کسی جرأت می‌کند از طريق مطبوعات اين پرسش را مطرح کند که چرا آن «آقا» با آن زن شوهر دار روابط نامشروع داشت و از او برای حمل قاچاق مواد مخدر و سلاح به خارج از کشور استفاده می‌کرد و وقتی ديد روابط نامشروعش با آن زن، دارد لو می‌رود، او را کشت؟»
روزنامه زن که همزمان با افشای قتل های زنجيره ای توسط فائزه هاشمی در تهران منتشر می شد،در همان زمان نوشت که «همسر فاطمه قائم مقامی به کميته پيگيری قتل ها احضار و ماجرای قتل به وی اطلاع داده می شود ، اما از وی می خواهند که برای ممانعت از فرار قاتلان موضوع را با مطبوعات در ميان نگذارد». اکبر گنجی در يکی ديگر از مقالاتش با نام «آفتسازی آمرانه» با روايت ماجرای ترانزيت مواد مخدر در کلمبيا نوشت» فکر بکری به ذهن رئيس سازمان اطلاعات آن کشور خطور می کند . معمولاً در فرودگاه ها پرسنل هواپيما را بازرسی نمی کنند.لذا می توان از طريق برخی مهمانداران مواد مخدر به اروپا صادر کرد.صدور مواد مخدر آغاز می شود .اما مهمانداران از رئيس سازمان دلربايی می کنند و اين دلربايی ها به جاهای باريک می کشد و رئيس سازمان مجبور می شود در نهايت برخی از مهمانداران را سر به نيست کند».اين اشاره همزمان با تاکيد گنجی بر اين که بررسی قتل فاطمه قائم مقامی می تواند سرنخ رسيدن به «شاه کليد قتل های زنجيره ای» باشد،همه از ابهامات بسيار در قتل اين مهماندار هواپيما حکايت می کند.گنجی در جايی ديگر تاکيد کرده بود که » آقای فلاحيان قبل از پاسخگويی درباره قتل های زنجيره ای بايد به پرسش های شهروندان در خصوص قتل خانم فاطمه قائم مقامی و سيامک سنجری پاسخ گويد».با اين همه مقامات قضايی در سال ۷۶ و ۷۷ تنها به احضار و بازجويی از برخی افراد پرداختند و هرگز علی فلاحيان را به دادگاه فرا نخواندند.پرونده قتل فاطمه قائم مقامی مدتی بعد،همزمان با سرکوب مطبوعات و به انداختن اکبرگنجی به زندان به بايگانی سپرده شد.

۹ سال بعد از به قتل رسيدن قائم مقامی،و با تغيير قاضی شعبه مربوطه، شعبه‌ ۱۱۵۷ دادگاه‌ جنايی‌ تهران،قاضی زمانی علويجه بار ديگر از بازگشايی اين پرونده جنجالی خبر داد. قاضی‌ زمانی‌ علويجه‌ در رابطه‌ با اين‌ پرونده‌ گفت‌ که با توجه‌ به‌ آنچه‌ در اين‌ پرونده‌ آمده‌ ظاهرا مقتول‌ دارای‌ برخی‌ مشکلات‌ بوده‌ که‌ اين‌ می‌تواند عاملی‌ برای‌ قتل‌ باشد. در آن‌ زمان‌ قاضی‌ وقت‌ در اين‌ پرونده‌ افراد زيادی‌ را بازداشت‌ و از آنها تحقيق‌ کرده‌ اما سرنخی‌ پيدا نشد.اين قاضی تاکيد کرده که «با توجه‌ به‌ گذشت‌ ۹ سال‌ از اين‌ قتل‌ اين‌ بار دستور داده‌ام‌ تا اولا پليس‌ آگاهی‌ تمام‌ اطلاعات‌ و جزييات‌ قتل‌های‌ مشابهی‌ را که‌ در محدوده‌ زمانی‌ سال‌ ۷۵ و ۷۶ در تهران‌ اتفاق‌ افتاده‌ است‌ و قربانيان‌ آنها زنان‌ تنها بوده‌اند برايم‌ جمع‌آوری‌ کند تا با مطالعه‌ آن‌ پرونده‌ها معلوم‌ شود آيا شباهت‌ يا ارتباطی‌ بين‌ اين‌ قتل‌ها که‌ تا الان‌ مشخص شده‌ ۵ قتل‌ بوده‌ است‌،وجود دارد يا خير؟ همچنين‌ تحقيق‌ از دوستان‌،خانواده‌،همکاران‌ و کسانی‌ که‌ به‌ نوعی‌ با اين‌ زن‌ در ارتباط‌ بوده‌اند بزودی‌ آغاز خواهد شد».قاضی‌ زمانی‌ علويجه‌ افزوده که»قتل‌ اين‌ سرميهماندار ۴۳ ساله‌ هواپيمايی آسمان که‌ در زمان‌ خود سروصدای‌ زيادی‌ به‌ پا کرد با شروع‌ دوباره‌ تحقيقات‌ تحت‌ رسيدگی‌ قرار خواهد گرفت‌ تا عامل‌ يا عاملان‌ آن‌ شناسايی‌ و انگيزه‌ آنها از اين‌ جنايت‌ مشخص شود.

بازگشايی اين پرونده جنجالی نه سال پس از وقوع قتل کارشناسان را بر آن داشته که از احتمالات تازه ای در اين مورد سخن بگويند. هر چه باشد بازگشايی پرونده فاطمه قائم مقامی احتمالات زير را به دنبال دارد: احتمال اول بالا گرفتن دعوای درون جناح راست است و اين که به اين وسيله بخشی از جناح راست در صدد حساب کشی از بخش ديگری بر آمده است.به خصوص که برخی اخبار نشان می دهد که هاشمی شاهرودی تحت فشار شديد تندروها قرار گرفته است.
احتمال اين که اين خبر دامی باشد برای اکبر گنجی که در روزهای اخير از کشور برای دريافت چند جايزه بين المللی از کشور خارج شده،تا با اظهارات تازه و احتمالا صريح تر پرونده تازه ای برای او ساخته شود،تا يا به کشور بازنگردد يا به محض بازگشت بار ديگر زندانی شود.

احتمال سوم به انتخابات مجلس خبرگان مربوط است.علی فلاحيان در حال حاضر يکی از اعضای اين مجلس است.او و همفکرانش در پشت و روی صحنه دولت فعلی نقش زيادی دارند.و با در دست گرفتن مجلس خبرگان توسط مصباح يزدی و شاگردان حقانی راست سنتی کاملا از عرصه سياست حذف خواهد شد.

و آخرين احتمال اين که قرار است اين پرونده هم به گونه ای برای هميشه جمع و مختومه شود.

آينده نشان می دهد که آيا آمران و عاملان واقعی قتل فاطمه قائم مقامی معرفی و مجازات خواهند شد يا بازگشايی اين پرونده به همان ميزان سياسی بوده که قتل فاطمه قائم مقامی.
 
اصالت:
گویا نیوز، پنجشنبه 18 خرداد 1385
                                                                       

Written by State-of-Siege

مه 11, 2008 در 12:00 ق.ظ.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: