حكومت نظامی

ماهرانه در جنگ است ناخدای استبداد با خدای آزادی

قاضی مرتضوی؛ از برخورد با سایت «امروز» تا پرونده موسوم به «وبلاگ نویسان»

leave a comment »

میر ابراهیمی، رفیع زاده، معماریان، غلام تمیمی ۰۱ نخستين بار بهار امسال [1383] آقای علی‌رضا علوی تبار با اتهام اداره «سايت امروز» به دادستانی تهران احضار شد. وی از مديريت سايت اظهار بی‌ اطلاعی کرد.
۰۲ در اوايل تابستان ۸۳ آقای سيد مصطفی تاج زاده در ملاقات با وزير ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و معاون وی به نماينده قوه قضائيه در کميته سه نفره فيلترينگ اعلام کرد مديريت سايت امروز به عهده اوست و درباره فيلترينگ سايت امروز هشدار داد.
۰۳ در اواسط مرداد ماه يکی از مرتبطين سازمان مجاهدين انقلاب آقای وطن‌خواه که در زمينه جذب آگهی تجاری برای سايت امروز فعاليت می‌کرد، بازداشت شد. سپس آقای مسعود قريشی، مسئول فنی سايت امروز در دفتر سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی دستگير شد.
۰۴ آقايان وطن‌خواه و قريشی يک هفته در قرارگاه فاتب واقع در پشت مترو ميرداماد همراه شخصی به نام اخوان در بازداشت به سر بردند. آقای اخوان مدير شرکتی به نام نوژان است که آقای وطن‌خواه برای ايشان کار می‌کرد.
۰۵ پس از چند روز شعبه ۷ بازرسی کارکنان دولت مستقر در ساختمان دادستانی در ميدان ارک برای هر سه متهم پرونده (اخوان، قريشی و وطن‌خواه) قرار وثيقه (به ترتيب ۲۰ ميليون، ۵ ميليون و ۱۰ ميليون) صادر کرد.
۰۶ به علت نسبت فاميلی دور آقای اخوان با آقای مرتضوی دادستان تهران، او با وثيقه گذاشتن ۲۰ ميليون تومان آزاد شد.
۰۷ پس از چند روز آقايان قريش و وطن خواه با امضاء سندی که توسط فرمانده بازداشتگاه تنظيم شده بود، به اطلاعات ناجا تحويل شدند و با چشمبند به بازداشتگاه مخفی برده شدند.

نماينده ويژه قتل های زنجيره ای

۰۸ پس از چند روز بازجويی از آقايان قريشی و وطن‌خواه در محل بازداشتگاه مخفی، آن دو را برای بازجويی‌های فنی به اداره اماکن نيروی انتظامی در خيابان مطهری می‌برند. در آنجا شخصی که خود را نماينده ويژه قاضی مرتضوی می‌نامد به عنوان بازجوی فنی پرونده، متهمان را بازجويی می‌کند. اين شخص که از متهمان بعدی پرونده نيز بازجويی کرد (آقای پيام فضلی نژاد) متهمان را به سرانجامی مشابه مقتولان پرونده قتل‌های زنجيره ای تهديد می‌کرد تا با ايجاد ارعاب در متهمان همکاری بازداشت شدگان را جلب کند.

۰۹ بعد از بازجويی‌های پيام فضلی نژاد، آقای اخوان متهم اين پرونده که با قيد ۲۰ ميليون تومان وثيقه آزاد شده بود،‌ در دادستانی حضور يافت و به همراه پيام فضلی نژاد و شخص ديگری که از همکاران آقای اخوان بود و با همراهی بازجوی اصلی پرونده که خود را کشاورز می‌ناميد به بازجويی از آقای قريشی پرداختند و کماکان به تهديدهای خود ادامه دادند.

موج دوم

۰۱۰ تيم آقای اخوان با اطلاعاتی که در اينترنت در مورد شرکت‌های ثبت کننده دامين سايت‌ها موجود بود به سراغ اين شرکت‌ها و صاحبان آن رفتند و موج دوم دستگيريها صورت گرفت و افراد زير دستگير شدند:

– آقايان اميرحسن کامروا و کيارش قدملی از شرکت ميزبان که کار Domin, hosting سايتهای امروز و رويداد (rouydad.info) را عهده دار بودند.

– آقای مانی جوادی و نامزد ايشان که بازارياب شرکت ميزبان به شمار می‌رفتند.

– آقايان فريد ثانی و آرش نادرپور از شرکت پرسان که ثبت دامين سايت رويداد (rouydad.ws) و سرويس hosting اين سايت را به مدت سه ماه عهده دار بودند.

– آقای مهدی درايتی که رابط و معرف شرکت پرسان به سايت رويداد بود.

– آقای محمد بلوچستانی که تخصص ايشان تنظيم آنتنهای «ديش» است، برای شرکت پرسان در پروژه هايی که به ارتباطات pzp مربوط می‌شد، فعاليت می‌کرد.

۰۱۱ پس از دستگيری مسئولان شرکتهای مذکور و اعمال فشار به آنان، سرور مشترک سايت امروز و رويداد خاموش شد. پس از حدود دو هفته آقايان کامروا، قدملی و جوادی آزاد شدند.

موج سوم به شيوه قاضی مرتضوی

۰۱۲ بعد از مدتی موج سوم دستگيری‌های روزنامه نگاران آغاز شد. پروژه‌ای که در زمان دستگيری آقای سينا مطلبی (تقريباً يک سال و نيم پيش) شروع شده بود و کارهای اطلاعاتی اين پرونده توسط تيم پيام فضلی نژاد در دفتر فاطمی  آغاز شده بود.

۰۱۳ آقايان شهرام رفيع زاده، بابک غفوری آذر، حنيف مزروعی و سعيد مطلبی (پدر سينا مطلبی) در اين دوره بازداشت شدند. به غير از آقای حنيف مزروعی که از روی اعترافات ديگران به علت سفارش دُمين رويداد به مهدی درايتی با حکم جلب دستگير شد، ساير افراد در ادامه پروژة سرکوبهای قديمی (دستگيری آقای سينا مطلبی) دستگير شدند و طبق اطلاعات حاصله، توسط پيام فضلی نژاد از قبل برای آنها پرونده تشکيل شده بود.

فساد، فساد دوست داشتنی

۰۱۴ آقای سعيد مطلبی به اتهام فراری دادن پسرش و «همکاری با افراد فاسد در سينمای قبل از انقلاب» مورد بازجويی قرار گرفت. آقايان شهرام رفيع‌زاده و بابک غفوری آذر هم به علت يادداشت نويسی برای سايت گويا بازجويی ‌شدند. طبق گفته‌های متهمان اين پرونده تمام تلاشهای بازجو برای معطوف کردن و ارتباط دادن جريانهای اپوزيسيون خارج از کشور به اصلاح طلبان داخلی بود. به همين منظور سعی کردند با اعمال فشار بدنی و روانی در سلولهای انفرادی، آنچه پرورده ذهن هاديان پشت پرده اين پرونده بود را در اعترافات متهمين وارد کنند.

۰۱۵ پس از دو هفته سه تن از متهمان (آقايان سعيد مطلبی، بابک غفوری آذر و‌ فريد ثانی) آزاد شدند. اين حرکت برای کاهش فشارها بود و تا حدود يک ماه بعد نيز کسی بازداشت نشد.

۰۱۶ از نکات جالب در طول اين پرونده اين بود که بازجويی‌ها هدفمند نبود. آنان بدون هيچ هدفی به دنبال لکه سياه يا نقطه ضعف می‌گشتند (به گفته يکی از آقايان شخص بازجو به ايشان گفته بود، بالاخره اگر زندگی هر کسی را زير و رو کنی يک مشکل که بتوان از آن استفاده کرد وجود دارد). برای مثال آقايان درايتی و نادر پورثانی به علت ثبت دامين سايت رويداد دستگير شدند ولی در تمام مدت به دنبال اعتراف‌گيری از ايشان در مورد استفاده کردن از رانت شخصی و سود شرکتهايشان بودند و حتی در مورد شرکت آلمانی که طرف قرارداد شرکت ايشان بود و با آن ارتباط کاری داشتند بارها گفته شد که شما چه کارة اين مملکت هستيد که با خارجی‌ها  قرار می‌گذاريد و ارتباط داريد. در انتها نيز متهم به راه اندازی شبکه مخابرات موازی شدند!

اسپری و موج چهارم

۰۱۷ موج چهارم دستگيری‌ها، با بازداشت آقای روزبه ميرابراهيمی و پس از چندی آقای اميد معماريان و خانم ها فرشته قاضی و محبوبه عباسقلی نژاد آغاز شد و آقای جواد تميمی برای جنجالی کردن اين پروژه به آن اضافه شد.

۰۱۸ يکی ديگر از نکات جالب اين پرونده آن است که قبل از دستگيری آقای تميمی (ايشان حدود يکسال قبل توسط وزارت اطلاعات به مدت ۴۵ روز در زندان اوين بازداشت بود و يک پرونده در همين زمينه برای وی باز شده و به قيد وثيقه ۵۰ ميليون تومانی آزاد شد) به گفته بازجو مدارک و دليلی برای بازداشت مجدد او وجود نداشت. به همين دليل از ديگر متهمان اين پرونده خواستند که براساس موضوعاتی که بازجو به آنها می‌دهد، گزارشی تهيه کنند و متن اين گزارش‌ها بارها توسط قاضی که دستور بازداشت را صادر می‌کرد تصحيح و دوباره  توسط متهمان بازنويسی شد. براساس اين گزارش‌ها آقای تميمی را دستگير کردند.

۰۱۹ از رفتارهای غيرقانونی و غيرانسانی ديگری که با متهمان اين پرونده صورت گرفت، استفاده از اسپری اشک آور برای ساکت کردن متهمان در ماه مبارک رمضان است. به گفته تعدادی از متهمان اين اقدام که از سوی يکی از ضابطان قضايی صورت گرفت چنان ناجوانمردانه و غيرانسانی بود که موجب شد مأموران اطلاعات نيروی انتظامی که پايگاه آنها در اداره اماکن است (اين مأمورين مسئوليت انتقال متهمان از بازداشتگاه مخفی به مجتمع قضايی فرودگاه را عهده دار بودند) به مافوق خود گزارش دهند. بازجوی پرونده از متهمان عذرخواهی کرد و از آنان خواست که در ملاقاتهای خود مطلبی در اين زمينه بازگو نکنند.

بی شرمی فاسدان

۰۲۰ در ابتدای بازجويی‌ها سعی مسئولان قضايی در چسباندن انگ روابط نامشروع و اعمال خلاف عفت عمومی و يا مسائلی مانند شرب خمر و … به متهمان بود. با اعمال اين ترفند سعی در شکستن و خرد کردن شخصيت زندانی‌ها می‌کردند. چنانچه در اين گونه مسائل موفق به پيدا کردن نقطه ضعفی می‌شدند به بی‌شرمانه‌ترين حالت شخص را به دستگيری و آزار و اذيت نزديکان متهمان تهديد می‌کردند.

۰۲۱ اگر وکلا يا خانواده متهمی مصاحبه می‌کردند و خواستار رسيدگی مجامع بين المللی به وضعيت عزيزانشان می‌شدند، سريعاً متهم مورد نظر توسط بازجو به اتاق های بازجويی احضار می‌شد و پس از تهديد در مورد اينکه اينگونه مصاحبه‌ها به صلاحتان نيست و در رأی قاضی مؤثر است، از شخص متهم می‌خواستند در حضور ايشان با بستگان خود تماس بگيرند و از آنها بخواهند از انجام هرگونه مصاحبه که باعث افشای مسائل می‌شود خودداری کنند.

۰۲۲ همانگونه که اعلام شده است نوشته‌ای از بازداشتگاه توسط آقای حنيف مزروعی خارج شده که در آن درخواست‌های هاديان اين پروژه مطرح است. اين سند مهم که به دستخط بازجوی پرونده مندرج در برگه‌های سربرگ دار بازجويی است گويای روند غلط امور در دادگستری تهران است.
http://sibestaan.malakut.org/archives/2005/01/post_238.shtm
                                                                                            l

Advertisements

Written by State-of-Siege

مه 4, 2008 در 12:38 ب.ظ.

نوشته شده در پرونده ای برای شیطان

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: